Notowania

ANALIZY: strona spółki
9.08.2019, 14:58

AOL Powołanie Członka Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki Zależnej od Emitenta (KupFundusz S.A.) podjęła uchwałę w dniu 8 sierpnia 2019r. o powołaniu z dniem 8 sierpnia 2019r. na wspólną kadencję do składu Zarządu KupFundusz S.A., Pana Marcina Różowskiego – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Wspólna kadencja Zarządu Spółki Zależnej kończy się z dniem 25 września 2021 roku.

Inne komunikaty