Notowania

STELMET: strona spółki
14.08.2019, 13:46

STL Udzielenie poręczenia przez Emitenta za zobowiązania spółki zależnej

Zarząd Stelmet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta udzielił poręczenia na zasadach ogólnych za zobowiązania spółki zależnej MrGarden sp. z o.o. (MrGarden) w ramach zabezpieczenia umowy z bankiem PKO BP S.A. (Bank), o której informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 123 mln PLN z tytułu wierzytelności określonej w umowie limitu kredytowego wielocelowego zawartej pomiędzy MrGarden i Bankiem. Poręczenie zostało udzielone do dnia 12 sierpnia 2025 r.

Inne komunikaty