Notowania

SANOK: strona spółki
14.08.2019, 16:00

SNK Zawarcie transakcji zabezpieczających

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 14.08.2019 z DNB Bank Polska S.A. 9 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na 2020 rok w formie korytarza zerokosztowego eksportera.
Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania wystawiła opcje CALL. Łączny nominał transakcji zabezpieczających wynosi 9 mln EUR i stanowi część prognozowanej ekspozycji walutowej na 2020 rok. Terminy rozliczenia transakcji przypadają w okresie od stycznia 2020 do września 2020.

Inne komunikaty