Notowania

KME: strona spółki
16.08.2019, 10:31

KME Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 sierpnia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką–Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Magdalenę Mierzwicką–Imiołek w dniu 14 sierpnia 2019 roku łącznie 300 akcji Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji NewConnect.
Pani Magdalena Mierzwicka–Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta, Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty