Notowania

KME: strona spółki
19.08.2019, 12:56

KME Zakup portfela wierzytelności o wartości 18,6 mln MXN na rynku meksykańskim

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2019 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection Mexico SA, de C.V. z siedzibą w Meksyku (Meksyk) otrzymała umowę cesji zakupu portfela wierzytelności pochodzącego z rynku fintech o wartości 18,6 mln MXN (wg. Kursu średniego NBP z dnia 19 sierpnia 2019 roku 3,75 mln zł.) względem 713 dłużników.
Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynkach globalnych w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Inne komunikaty