Notowania

ULTGAMES: strona spółki
24.08.2019, 22:45

ULG Zawarcie umowy na wykonanie i wydanie gry Demolish & Build 2021 w wersji na PC

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 135/2019 informuje że w dniu 24.08.2019 r. zawarł z Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku („Twórca”) umowę na produkcję i wydanie gry o roboczej nazwie Demolish & Build 2021 w wersji na PC („Gra”).
Zgodnie z zawartą umową Twórca stworzy Grę a Emitent sfinansuje w całości produkcję Gry oraz ją wyda na platformie Steam. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev. Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na fakt, że ocenia potencjał sprzedażowy Gry jako mogący istotnie wpłynąć na wynik finansowy w przyszłości. Poprzednie wersje gry z lat 2017 i 2018 sprzedały się w nakładach kilkudziesięciu tysięcy kopii (wersja 2018 - ponad 35 tys. tylko w samym sklepie Steam). Wydanie Gry jest planowane na Q4 2020/ Q1 2021. W przypadku osiągnięcia przez Grę wysokich ocen w serwisie Steam (ponad 70%) oraz wykorzystaniu istniejącej już bazy graczy – tytuł może wykazywać większy potencjał sprzedażowy niż poprzednie edycje.

Inne komunikaty