Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 19 sierpnia 2019 r. 1.095 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,330 zł, • w dniu 20 sierpnia 2019 r. 985 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł, • w dniu 21 sierpnia 2019 r. 995 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł, • w dniu 22 sierpnia 2019 r. 1.005 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł, • w dniu 23 sierpnia 2019 r. 1.020 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,320 zł, Akcje nabyte w dniach 19 - 23 sierpnia 2019 r. stanowią 0,136% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,136% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 84.605 akcji, które stanowią 2,262% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,262% głosów na WZA

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
DRF Zamknięcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
0,36
-18,89
2019-09-18
DRF Skup akcji własnych
0,33
-3,03
2019-09-12
DRF Skup akcji własnych - korekta raportu nr 10/2019
0,36
-2,78
2019-09-12
DRF Skup akcji własnycyh - Korekta do raportu nr 23/2019
0,36
-2,78
2019-09-12
DRF Skup akcji własnych
0,36
0,00
2019-09-02
DRF Skup akcji własnych
0,36
0,00
2019-08-25
DRF Skup akcji własnych
0,32
-0,63
2019-08-18
DRF Skup akcji własnych
0,28
+14,29
2019-08-12
DRF Skup akcji własnych
0,33
0,00
2019-08-03
DRF Skup akcji własnych
0,31
0,00