Notowania

JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od spółki Kuźnica Centrum Sp. z o.o. oraz Januarego Ciszewskiego o nabyciu przez nich akcji Spółki JR HOLDING S.A..
Treść otrzymanych zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty