Notowania

PRI Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

Emitent informuje o przesunięciu terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półorcze 2019 r. z 8 września na 9 września 2019 r.
Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.032018 w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Inne komunikaty