Trwa ładowanie...

Notowania

IGN Odrzucenie rejestracji podwyższenia kapitału w spółce stowarzyszonej

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odrzucające uchwałę NWZW spółki Central Europe Genomics Center sp. z o.o. z dnia 25 lipca 2018 roku o podniesieniu udziałów (34 nowych udziałów) i objęciu ich przez spółkę INNO-GENE.S.A.
Powodem odrzucenia podwyższenia jest stanowisko KRS iż objęcie nowych udziałów może się odbyć tylko poprzez dotychczasowych wspólników i tylko proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Z uwagi na otrzymaną odmowę rejestracji podwyższenia kapitału Emitent niezwłocznie podejmie starania o przeprowadzenia nowego NWZW spółki Central Europe Genomics Center sp. z o.o. na którym wszyscy wspólnicy obejmą nowe udziały w podwyższonym kapitale i zobowiążą się do ich sprzedaży Emitentowi po rejestracji ich przez KRS

Inne komunikaty