Notowania

NEUCA: strona spółki
6.09.2019, 14:58

NEU Wyrok WSA

Zarząd NEUCA S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PROSPER S.A., spółki zależnej od NEUCA S.A., na decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, określającą zobowiązanie podatkowe PROSPER S.A. w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 5.864.075 zł plus odsetki od zaległości podatkowych. PROSPER S.A. uregulował to zobowiązanie w dniu 27 września 2018 r.
Wyrok jest nieprawomocny, Spółka będzie składała wniosek o uzasadnienie wyroku, a następnie skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spółka informowała o decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w raportach okresowych oraz w raporcie bieżącym nr 144/2018 w dniu 06 listopada 2018 r.

Inne komunikaty