Notowania

IGN Wezwanie do podpisania umowy Genomiczna Mapa Polski II

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) podjął 9 września 2019 roku informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. („CEGC”, „Spółka”) o otrzymaniu informacji o pozytywnym zakończeniu przez Prezesa UZP kontroli uprzedniej postępowania przetargowego PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II. Tym samym Zamawiający (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) wezwał spółkę CEGC do dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i podpisania umowy na realizacje projektu Genomiczna Mapa Polski II.
Oferta Spółki CEGC, na kwotę 63.338.850 PLN brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019 . O podpisaniu umowy na realizację projektu Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty