Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
9.09.2019, 15:45

PTW Informacja o wykreśleniu z KRS jednej ze spółek zależnych Emitenta – Publikator.pl sp. z o.o. w likwidacji

Zarząd Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 września 2019 r. powziął informację o wykreśleniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jednej ze spółek zależnych Emitenta, tj. Publikator.pl sp. z o. o. w likwidacji, w której Emitent posiadał 100% udziałów.
Emitent informował o otwarciu likwidacji ww. spółki oraz przyczynach jej rozwiązania w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku.

Inne komunikaty