Notowania

ULTGAMES: strona spółki
11.09.2019, 11:55

ULG Zawarcie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy produkcji gier

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11.09.2019 r. zawarł z Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Art Games”) list intencyjny („List”) w zakresie współpracy przy produkcji gier.
Celem zawartego Listu jest ustalenie warunków współpracy stron w zakresie produkcji od 2 do 4 gier wideo – planowanych do wydania na lata 2020-2022, których wydawcą będzie Emitent a producentem Art Games. Zgodnie z zawartym Listem wartość przyszłych umów została określona na kwotę nie niższą niż 500 tys. zł, przy czym ww. kwota zostanie przekazana przez Emitenta w formie zleceń na wykonanie gier, bądź też w formie objęcia nowowyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Art Games, bądź w innej formie ustalonej przez strony. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji z uwagi na fakt, że List przewiduje nową formułę współpracy z producentami gier, w realizacji której może dojść do objęcia udziału w kapitale zakładowym takiego podmiotu. W przypadku objęcia znacznego pakietu akcji w kapitale zakładowym producenta Zarząd będzie informował o tym stosownym raportem bieżącym. W pozostałych przypadkach informacje będą wykazywane w raportach okresowych.

Inne komunikaty