Notowania

KANIA: strona spółki
12.09.2019, 14:59

KAN Postępowanie dotyczące przywłaszczenia maszyn na szkodę SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. oraz demontaż maszyn w zakładzie produkcyjnym w Mokrsku 343

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 11 września 2019 r. doręczono pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, skierowane w związku z prowadzonym postepowaniem o sygn. PR 3 Ds. 232.2019, dotyczącym przywłaszczenia maszyn wykorzystywanych w produkcji wędlin i mięsa, na szkodę SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o., w którym wezwano zarządcę do zweryfikowania czy maszyny, wymienione w wezwaniu do wydania rzeczy z dnia 17 kwietnia 2019 r., wystawionym przez Radcę Prawnego Justynę Mierzejewską, działającą w imieniu SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o., w związku z wypowiedzeniem umów leasingu nr 58851, 59356 oraz 59357 znajdują się w Spółce oraz do możliwie szybkiego określenia czy są one niezbędne w procesie zachowania produkcji, a także czy aktualne władze Spółki zamierzają podjąć jakiekolwiek kroki w związku z wypowiedzeniem umów leasingu i żądaniem zwrotu maszyn.
Ponadto, Spółka informuje, że w związku z wypowiedzeniem umów leasingu przez Pekao Leasing sp. z o.o. w zakładzie produkcyjnym w Mokrsku 343 wymontowano i wywieziono: (a) cztery maszyny, stanowiące przedmiot umowy leasingu nr 44/0245/17, (b) jedną maszynę, stanowiącą przedmiot umowy leasingu nr 44/0106/17, (c) jedną maszynę, stanowiącą przedmiot umowy leasingu nr 44/0337/17 oraz (d) jedną maszynę, stanowiącą przedmiot umowy leasingu nr 44/0234/17.

Inne komunikaty