Notowania

LUKARDI: strona spółki
13.09.2019, 16:45

LUK Transakcje zrealizowane przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 września 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu Emitenta panem Krzysztofem Luty.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty