Notowania

SYNEKTIK: strona spółki
27.09.2019, 13:25

SNT Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

Zarząd Synektik SA (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że 27 września 2019 roku podpisał umowę zawartą pomiędzy Spółką a Mazowieckim Szpitalem Onkologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliszewie 05-135, przy ul. Kościelnej 61.
Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla placówki medycznej Mazowiecki Szpital Onkologiczny, położonej w Wieliszewie przy ul. Kościelnej 61 (Szpital). Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla Szpitala na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych. Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość umowy została przez obie strony zastrzeżona. Zarząd Synektik SA uznał ją za istotną, gdyż jej wartość netto przekracza 6 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Inne komunikaty