Notowania

BPN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2019 r.

Zarząd BLACK POINT S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 września 2019 r.:
1. Waffen Investments Limited: 7.230.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 60,25% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty