Notowania

ACTION: strona spółki
1.10.2019, 16:36

ACT Ustanowienie kuratora dla akcjonariuszy

Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 01 października 2019 r. powziął informację o wydaniu przez Sędziego Komisarza iż w dniu 11 września 2019 r. postanowienia w przedmiocie ustanowienia kuratora dla wszystkich akcjonariuszy akcji na okaziciela w Spółce ujętych w spisie wierzytelności pod pozycją 1607 z wyłączeniem wierzycieli ujętych odrębnie w spisie. Kuratorem został ustanowiony Pan Paweł Lewandowski (numer doradcy restrukturyzacyjnego: 735).

Inne komunikaty