Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
1.10.2019, 17:31

GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 1 października 2019 roku.
Jednocześnie GPW przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty