Notowania

BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od pana Henryka Lewczuka zawiadomienia, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty