Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
3.10.2019, 12:04

GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 1 października 2019 roku („NWZ GPW”) dysponowali 40.554.442 głosami.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ GPW był Skarb Państwa posiadający 29.376.940 głosów, co stanowiło 72,44% liczby głosów na tym NWZ GPW oraz 51,77% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.744.470. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty