Notowania

DAM Prognoza zmniejszenia przychodów ze sprzedazy w IV kwartale 2019 r.

Dent-a-Medical S.A. (dalej "Spółka) informuje o wysoce prawdopodobnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2019 r. w stosunku do kwartalnych przychodów wykazanych w I i II kwartale 2019 r. Poziom spadku może wynieść nawet 50% poprzednich wartości. Jest to wynikiem istotnego obniżenia liczby klientów przypisanych do usługi Spółki przez jej podstawowego klienta w segmencie stomatologicznym, które wydaje się trwałe. W związku z tym, że przychody z drugiego segmentu działalności pozostają na marginalnym poziomie i perspektywa zmiany tej sytuacji jest długoterminowa, akcjonariusze muszą liczyć się z istotnym obniżeniem rentowności Spółki w IV kwartale 2019 roku, co ma istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Inne komunikaty