Notowania

BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od pana Artura Wojcieszuka zawiadomienie, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty