Notowania

VTG Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 3 października 2019 roku roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o ustanowieniu w dniu 30 września 2019 roku zastawów na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty