Notowania

BMX Końcowe rozliczenie dotacji

Zarząd BioMaxima informuje, że otrzymał końcowe rozliczenie dotacji w działaniu 3.7 „Innowacyjne produkty mikrobiologiczne”, po uprzedniej kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości. Dotacja była przeznaczona na budowę Zakładu Produkcyjnego oraz zakup maszyn. Kwota końcowej raty dotacji 1.136.293,72 zł pomniejszyła zaangażowanie kredytowe Spółki o tę wartość.
Informujemy, że również wszystkie pozostałe dotacje związane z realizacją programu rozwojowego polegającemu na koncentracji produkcji w Lublinie oraz rozbudowie mocy wytwórczych poprawy wydajności, poprawy procesów zarządzania oraz poszerzeniu asortymentu i poprawy komunikacji z klientami , po uprzednich kontrolach, które potwierdziły prawidłowe wykorzystanie dotacji, zostały już rozliczone: • w działaniu 2.1 Centrum Badawczo – Rozwojowe BioMaxima S.A. kwota dofinansowania wyniosła 2.294.000,00 zł • w działaniu 1.4 „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A.” kwota dofinansowania wyniosła 2.973.400,00 zł • w działaniu 1.2 „Testy do oznaczania lekooporności MIC” kwota dofinansowania wyniosła 584.178,91 zł • w działaniu 3.3.3 Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego kwota dofinansowania wyniosła 598.860 zł Inwestycje zrealizowane przy wsparciu tych rozliczonych już ostatecznie dotacji miały również istotny wpływ na bilans Spółki. Suma aktywów i pasywów w ciągu roku 2018 wzrosła o 16,97 mln zł do kwoty 43,0 mln zł. Jeżeli chodzi o aktywa, to wartość budynków wzrosła o 10,6 mln zł, wartość urządzeń technicznych i maszyn wzrosła o 6,07 mln zł.

Inne komunikaty