Notowania

TAR Warunkowa oferta nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zakończenie procesu.

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu Spółki nr 23/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu udziału w procesie związanym ze złożeniem przez Spółkę warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji.
Zarząd po dokonaniu oceny obecnej sytuacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji uznał, na chwilę obecną że Spółka nie widzi możliwości kontynuowania procesu rozważanej inwestycji. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zakończeniu rozmów i udziału Spółki w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

Inne komunikaty