Notowania

ARTERIA: strona spółki
9.10.2019, 14:57

ARR Zakup znacznego pakietu akcji przez Investcamp Sp. z o.o.

Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od prezesa zarządu Investcamp Sp. z o.o., który działając na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej „MAR”), powiadomił o transakcji nabycia 136.000 akcji spółki Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie (kod ISIN PLARTER00016) na sesji giełdowej w dniu 7 października 2019 roku po średniej cenie 5,99 zł za sztukę. Powodem powiadomienia jest fakt, iż jednocześnie jest osobą zarządzającą w Arteria S.A. gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu. W wyniku wyżej opisanej transakcji Investcamp Sp. z o.o. zwiększyła swoje zaangażowanie w Spółce do 19,78% tj. o 3,19% kapitału zakładowego oraz o 3,19% ogólnej liczby głosów na WZA.
Wolumen transakcji wyniósł: - nabycie 290 sztuk po cenie jednostkowej 5,90 zł za sztukę; - nabycie 135 710 sztuk po cenie jednostkowej 6,00 zł za sztukę; Przed transakcją Investcamp Sp. z o.o., posiadała 708.532 akcji spółki Arteria S.A. co dawało 16,59% kapitału zakładowego oraz 16,59% ogólnej liczby głosów na WZA. Po wskazanej transakcji nabycia Investcamp Sp. z o.o., posiada łącznie 844.532 akcji spółki Arteria S.A. co daje 19,78% kapitału zakładowego oraz 19,78% ogólnej liczby głosów na WZA. W załączeniu zawiadomienie otrzymane ze spółki Investcamp. Sp. z o.o.

Załączniki

Inne komunikaty