Notowania

KGL: strona spółki
9.10.2019, 15:22

KGL Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

Zarząd Korporacja KGL S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. informuje, że w dniach 02 - 08 października 2019 r. Dom Maklerski PKO BP SA działając w imieniu Spółki nabył na rzecz Spółki 192 sztuk akcji Spółki po średniej cenie ważonej wolumenem 12,80 zł. Łączna wartość nabytych akcji we wskazanym wyżej okresie wyniosła 2.458,30 zł.
Łącznie w okresie 05 grudnia 2018 r. – 08 października 2019 r. nabyto w ramach skupu 17.950 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 231.630,70 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,90 zł za 1 akcję. Szczegóły zawartych transakcji przedstawiamy w załączeniu do niniejszego raportu. Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego akcje własne Spółki nabywane są zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i 4, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 27/2018. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357.960 sztuk. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych.

Załączniki

Inne komunikaty