Notowania

BUMECH: strona spółki
10.10.2019, 11:15

BMC Korekta informacji o transakcjach na akcjach Spółki

BUMECH S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 10.10.2019 roku otrzymał od Bumech Mining Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Bumech S.A. – korektę zawiadomienia, które Emitent opublikował raportem bieżącym nr 63/2019 dnia 09.10.2019 roku.
W pierwotnym zawiadomieniu Akcjonariusz poinformował o zbyciu akcji Bumech S.A., podczas gdy zgodnie ze stanem faktycznym Bumech Mining Sp. z o.o. nabył akcje Emitenta od Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. Skorygowane zawiadomienie Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-11
BMC Znaczne pakiety akcji
3,92
0,00
2019-10-11
BMC Umowy istotne spółek Grupy Kapitałowej Bumech SA
3,92
-2,04
2019-10-10
BMC Korekta informacji o transakcjach na akcjach Spółki
3,90
0,00
2019-10-09
BMC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
3,81
+0,26
2019-10-09
BMC Znaczne pakiety akcji
3,81
+0,26
2019-10-08
BMC Znaczne pakiety akcji
3,82
-1,31
2019-10-08
BMC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
3,82
-1,31
2019-09-30
BMC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,90
-3,59
2019-09-18
BMC Zatwierdzenie układu przez Sąd
3,84
-3,13
2019-09-18
BMC Realizacja kontraktu w Czarnogórze
3,84
-3,13