Notowania

ORL ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 10 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o zawarciu transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty