Notowania

PGSSOFT: strona spółki
10.10.2019, 14:42

PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2019 roku

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w III kwartale 2019 roku.
Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2019 roku wyniosła ok. 38 078 tys. zł. co oznacza wzrost o 19,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. Wzrost liczony w Euro wyniósł 17,3%. W III kwartale 2019 roku Spółka pozyskała 6 nowych klientów. W stosunku do II kwartału 2019 roku przychody Emitenta wzrosły o 5,6%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w Euro wyniósł 3,9%. Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w III kwartale 2019 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała ujemny wpływ w wysokości około 2,09 mln zł. Zarząd Emitenta informuje, że podana powyżej wartość przychodów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wartość przychodów i wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2019 roku zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym. Zarząd spodziewa się zmniejszenia się przychodów w IV kwartale 2019 roku. Głównymi powodami są BREXIT i zmniejszenie zespołów u niektórych klientów Wielkiej Brytanii oraz poniżej oczekiwań liczba pozyskiwanych nowych klientów.

Inne komunikaty