Trwa ładowanie...

Notowania

GROCLIN: strona spółki
14.10.2019, 16:12

GCN Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH

Zarząd Groclin S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Groclin Seating GmbH podjęło uchwałę w sprawie likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH z siedzibą w Wendlingen w Niemczech. Likwidacja spółki zależnej ma zostać przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2019 roku. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Seating GmbH.
Decyzja o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH znajduje swoje uzasadnienie w kontynuacji reorganizacji działalności Grupy Kapitałowej Groclin zmierzającej do poprawy efektywności działalności Grupy. Likwidacja spółki Groclin Seating GmbH nie będzie miała negatywnego wpływu na działalność Emitenta, ponieważ w ramach reorganizacji, zadania realizowane przez spółkę Groclin Seating GmbH zostały ulokowane w Polsce oraz zakładach produkcyjnych na Ukrainie.

Inne komunikaty