Notowania

TMP Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2019.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A., zgodnie ze zobowiązaniem do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów, informuje, że:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w IXI.2019r. wyniosły 404,1 tys. PLN, co oznacza spadek o 17,00% wobec IX.2018r. - narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w IX.2019r. wyniosły 3 945,9 tys. PLN, co oznacza spadek o 1,1% wobec IX.2018r.

Inne komunikaty