Notowania

PASSUS: strona spółki
23.10.2019, 15:20

PAS Zawarcie umów znaczących

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania na nabycie sprzętu i licencji niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów. Finansowanie przyjęło formę dwóch pożyczek.
Pierwsza pożyczka o wartości 1 350 000 udzielona została przez instytucję finansową w złotych polskich, przy czym harmonogram spłat zakłada ratę balonową w wysokości 1 336 500,00 zł przypadającą na dzień 25 stycznia 2020 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%. Emitent nie ponosi też żadnych opłat manipulacyjnych. Spłata całości zobowiązań z tytułu pożyczki nastąpi w dniu 25 października 2020 roku. Druga pożyczka o wartości 625 533,00 udzielona została przez instytucję finansową w złotych polskich, przy czym harmonogram spłat zakłada ratę balonową w wysokości 619 277,67 zł przypadającą na dzień 25 stycznia 2020 roku. Oprocentowanie pożyczki jest o stałej stopie procentowej nieodbiegającej od warunków rynkowych. Spłata całości zobowiązań z tytułu pożyczki nastąpi w dniu 25 października 2020 roku. Łączna kwota pozyskana na finansowanie projektów, uwzględniająca powyższe pożyczki, wynosi obecnie 4,056 mln. Wg opinii Zarządu Emitenta na dzień złożenia niniejszego raportu nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające zwrot w terminie kwoty pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,60
0,00
2019-12-19
PAS Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 21.01.2020 r.
14,00
0,00
2019-12-06
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,80
-0,68
2019-11-29
PAS Zawarcie umowy znaczącej
11,00
+9,09
2019-10-23
PAS Zawarcie umów znaczących
12,00
+7,50
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-09-25
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-07-24
PAS Nabycie udziałów w spółce zależnej
9,40
0,00
2019-07-08
PAS Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia
9,45
0,00