Trwa ładowanie...

Notowania

VER Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, że dnia 25 października 2019 roku powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta , uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z kwoty 5.000,00 PLN do 380.000,00 PLN, w której Spółka MPL VERBUM S.A. posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zagromadzeniu wspólników. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez konwersję pożyczki udzielonej Spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. na kapitał zakładowy poprzez objęcie 6000 nowych udziałow po 50,00 PLN każdy.
Spółka ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. jest firmą badawczą, która specjalizuje się w dostarczaniu nowych technologii w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Firma dysponuje interdyscyplinarnym zespołem specjalizującym się w konstruowaniu, automatyce, biomechanice i telemedycynie, a także w technologiach szybkiego prototypowania. Połączenie tych dziedzin jest gwarancją powodzenia w nowoczesnych projektach w branży medycznej. Spółka nawiązała współpracę z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. W jej ramach Spółka przygotuje ofertę usług z zakresu badań i rozwoju w obszarze szeroko pojętej inżynierii biomedycznej. Spółka ENforce Medical Technologies podpisała dnia 30 listopada 2018 roku z Urzędem Województwa Wielkopolskiego, umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 624 357,40 PLN, a kwota dofinansowania wyniesie: 1 196 486,40 PLN. Po realizacji projektu objętego dofinansowaniem ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. dysponowała będzie gotowym do wdrożenia projektem pierwszej w Polsce bionicznej protezy stopy. Jej techniczne i funkcjonalne parametry pozwolą na konkurowanie z najnowocześniejszymi konstrukcjami światowych producentów, przy jednoczesnym utrzymaniu ceny na poziomie cen produktów konkurencyjnych, oferujących zaledwie podstawowe parametry. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku medycznego na nowoczesne produkty/technologie, mogące sprostać potrzebom dużej ilości użytkowników (rocznie w Polsce to prawie 13 000 osób po amputacjach kończyn dolnych) i barierom w ich funkcjonowaniu w obszarze prywatnym i zawodowym. Wspólnicy Spółki ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. planują, że w perspektywie lat 2020 - 2021 Spółka przeprowadzi komercjalizację, zarówno opracowanej protezy, jak i wypracowanych w trakcie jej tworzenia innowacyjnych technologii.

Inne komunikaty