Trwa ładowanie...

Notowania

INCANA: strona spółki
28.10.2019, 22:11

ICA Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art.70 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zoorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INCANA S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2019r otrzymał od znaczącego akcjonariusza Dariusza Suchego, zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty