Notowania

VTG Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2018 z dnia 28 września 2018 roku, informuje o zawarciu w dniu 29 października 2019 roku przez spółkę zależną od Emitenta – PRW sp. z o.o. („Kupujący”), ze spółką 3LP SA z siedzibą w Siechnicach („Sprzedający”) przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,17 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków przemysłowych i magazynowych, stanowiących odrębną nieruchomość, za łączną cenę netto 6,5 mln zł netto.
Spółka PRW sp. z o.o. przejęła uprawnienia i zobowiązania spółki IPD Południe sp. z o.o., wynikające z wyżej wymienionej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z dnia 28 września 2018 roku. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło w wyniku spełnienia warunku zawieszającego, zawartego w przedwstępnej warunkowej umowie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2018, polegającego na przedstawieniu oświadczenia wierzyciela hipotecznego o zgodzie na wykreślenie hipoteki po spłacie zabezpieczonej nią wierzytelności.

Inne komunikaty