Notowania

KANIA: strona spółki
31.10.2019, 18:51

KAN Postanowienie Sądu w przedmiocie wniosku wierzycieli

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o wydaniu w dniu 21 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy - postanowienia w przedmiocie wniosku wierzycieli: Cortina Polska sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, „Kalle Nalo Polska” sp. z o.o. w Łodzi, Südpack Verpackungen GmbH & CO.KG spółki komandytowej Oddział w Polsce w Katowicach, „Mercur-Trade” Spółka z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej w Warszawie, ETIKO sp. z o.o. w Trzeszczynie, Eurogum Polska sp. z o.o. w Warszawie, Bibby Financial Services sp. z o.o. w Warszawie oraz Aspol sp. z o.o. w Rzeszowie o zmianę składu rady wierzycieli, w którym Sędzia Komisarz postanowił oddalić wniosek.
Przedmiotowy wniosek obejmował żądanie odwołania z rady wierzycieli określonych członków, tj. Alior Bank S.A. i Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Inne komunikaty