Notowania

PGNIG: strona spółki
15.11.2019, 9:35

PGN Oświadczenie woli zakończenia Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, przekazał do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export („Gazprom”) oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. z („Kontrakt Jamalski”, „Kontrakt”) z dniem 31 grudnia 2022 r.
Zgodnie z zapisami Kontraktu, strony umowy zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszej współpracy po 2022 roku na trzy lata przed przewidzianym zakończeniem jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2022 r. W ocenie Zarządu Spółki, dotychczas podjęte przez Grupę PGNiG działania związane z dywersyfikacją kierunków pozyskania gazu do Polski po 2022 roku, realizowane zgodnie z obowiązującą Strategią Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, w szczególności zakontraktowanie dostaw gazu LNG, akwizycje złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym oraz działania prowadzone przez operatora systemu przesyłowego w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, są odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i pozwalają na zakończenie Kontraktu Jamalskiego zgodnie z jego postanowieniami. Publikacja informacji dotyczącej zamiaru rezygnacji z możliwości przedłużenia obowiązywania kontraktu została opóźniona w dniu 2 lipca 2019 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Patrz także: Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 roku ws. Nowej Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 14 marca 2017 roku ws. Zawarcia Umowy Dodatkowej z Qatar Liquefied Gas Company Limited (3) Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku ws. Zawarcia umowy przesyłowej między PGNiG a Gaz-System S.A. w ramach Open Season 2017 projektu Baltic Pipe Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku ws. Zawarcia umowy przesyłowej między PGNiG a Energinet w ramach Open Season 2017 projektu Baltic Pipe Raport bieżący nr 50/2018 z dnia 16 października 2018 roku ws. Zawarcia umów na dostawy LNG ze spółkami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC Raport bieżący nr 59/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku ws. Zawarcia umowy na dostawy LNG z Cheniere Marketing International, LLP Raport bieżący nr 63/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku ws. Zawarcia umowy na dostawy LNG ze spółką Port Arthur LNG, LLC Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 12 czerwca 2019 roku ws. Zawarcia aneksu do umowy na dostawy LNG z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC

Inne komunikaty