Trwa ładowanie...
bDzjYLBx

Notowania

IMAGIS: strona spółki
18.11.2019, 12:10

IMG Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną Emapa S.A.

Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18.11.2019r. powziął informację o podpisaniu umowy na dofinansowanie przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Projektu numer RPLD.02.02.01-10-0022/19-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, o nazwie "MapGO na nowych rynkach zbytu” („Projekt”), zgłoszonego przez spółkę zależną Emapa S.A.
Koszt całkowity Projektu wynosi 721.138,70 zł, a przyznana maksymalna kwota dofinansowania 498.347,88 zł. Okres realizacji Projektu: 1.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Inne komunikaty

bDzjYLCf