Notowania

BBIDEV: strona spółki
18.11.2019, 15:26

BBD Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że 18 listopada 2019 powziął wiadomość o podjęciu przez Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") uchwały Nr 981/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW określił, iż:
1) dzień 20 listopada 2019 roku stanowić będzie dzień referencyjny (Dzień R) dla dokonania scalenia akcji Emitenta (kod ISIN PLNFI1200018); 2) dzień 27 listopada 2019 roku stanowić będzie dzień scalenia 101.891.650 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł w 10.189.165 akcji Emitenta o nowej wartości nominalnej wynoszącej 5,00 zł każda akcja; Tym samym Zarząd KDPW przychylił się w całości do wniosku Emitenta. Podstawa prawna: par. 123 ust. 3 Szczegółowych Zasad Obrotu GPW

Inne komunikaty