Notowania

DEKPOL: strona spółki
19.11.2019, 15:08

DEK Zawarcie aneksu do umowy z 7R S.A. o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zawarcia z 7R S.A. ("Zamawiający") umowy na wykonanie inwestycji obejmującej kompleksową realizację obiektów magazynowo-biurowo-usługowych 7R CityFlex Warsaw Airport w Warszawie przy ul. Działkowej i Kolumba ("Umowa"), Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks do Umowy, zgodnie z którym strony w związku ze zleceniem prac dodatkowych postanowiły wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy do sierpnia 2020 roku (pierwotnie listopad 2019 r.).
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty