Trwa ładowanie...
bDBkVLhh

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-11-20
DEK Dokonanie uzgodnień dotyczących podstawowych treści umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowo- produkcyjnej w Gdańsku
27,40
0,00
2020-11-17
DEK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
24,20
+2,48
2020-11-16
DEK Zawarcie z Kallisto 14 Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie
22,40
+8,04
2020-11-12
DEK Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
22,00
0,00
2020-11-09
DEK Częściowy wykup obligacji serii G i H
21,60
0,00
2020-11-06
DEK Ostateczny przydział obligacji serii I
20,80
0,00
2020-10-30
DEK Warunkowy przydział obligacji serii I
20,00
0,00
2020-10-19
DEK Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2020
25,60
0,00
2020-10-15
DEK Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii I w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
26,40
-3,79
2020-10-01
DEK Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
25,00
+2,40
2020-09-30
DEK Rejestracja zmiany Statutu Spółki
25,00
0,00
2020-09-29
DEK Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji
25,80
0,00
2020-09-25
DEK Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
24,20
-0,83
2020-08-31
DEK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
20,00
-2,00
2020-08-31
DEK Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
20,00
-2,00
2020-08-07
DEK Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
21,80
0,00
2020-08-03
DEK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
22,60
0,00
2020-07-17
DEK Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.
22,00
-0,91
2020-07-15
DEK Zawarcie umów kredytowych z SGB-Bank S.A.
21,80
+0,92
2020-07-14
DEK Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku
22,00
-2,73
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona
bDBkVLhP