Notowania

BUMECH: strona spółki
27.11.2019, 15:37

BMC Znaczne pakiety akcji

Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27.11.2019 roku otrzymał od Pana Marcina Tomasza Sutkowskiego zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawiadomienie Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty