Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
29.11.2019, 16:56

GPW Podpisanie umowy na doradztwo z firmą CBRE, dotyczącej nieruchomości "Centrum Giełdowe"

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że w związku z podpisaniem listu intencyjnego z Centrum Bankowo - Finansowym „Nowy Świat” Spółką Akcyjną ("CBF") i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w celu podjęcia rozmów i negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowego rozwiązania skutkującego ewentualnym wyjściem z akcjonariatu Centrum Giełdowego SA („CG SA”) spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW praw do nieruchomości Centrum Giełdowe („CG”), GPW i KDPW podpisały 29 listopada 2019 r. umowę na doradztwo z firmą CBRE sp. z o. o. Doradztwo będzie obejmowało przeprowadzenie tzw. due diligence i wycenę nieruchomości Centrum Giełdowe oraz spółki Centrum Giełdowe S.A. analizę stanu technicznego nieruchomości Centrum Giełdowe oraz analizę optymalnych wariantów korzystania przez GPW i KDPW z nieruchomości biurowych.
Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty