Notowania

OPTEAM: strona spółki
2.12.2019, 19:46

OPM Zawarcie umowy z Morgan Stanley & Co. International plc.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Emitent”) informuje, że w związku z zamiarem dokonania sprzedaży wszystkich akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w miejscowości Tajęcina, gmina Trzebownisko, numer 113, 36-002 poczta Jasionka, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347131, NIP 8133611149, („PeP“) przez akcjonariuszy PeP tj. Innova AF II Sàrl z siedzibą w Luksemburgu („Innova”) oraz OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (łącznie: „Akcjonariusze”) Zarząd Emitenta zawarł razem z Innova w dniu dzisiejszym, tj. 02.12.2019 r. umowę z Morgan Stanley & Co. International plc jako wyłącznym doradcą finansowym w związku z transakcją sprzedaży akcji PeP.

Inne komunikaty