Trwa ładowanie...
bDIPvOPp

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-01-26
OPM Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
16,00
-1,25
2020-11-30
OPM Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.
25,60
0,00
2020-11-05
OPM Q 3/2020: formularz raportu kwartalnego
25,00
0,00
2020-10-28
OPM Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
27,40
-5,11
2020-10-27
OPM Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
27,00
+1,48
2020-10-26
OPM Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
26,80
-0,75
2020-10-26
OPM Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
26,80
+0,75
2020-10-23
OPM Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
27,00
-0,74
2020-10-13
OPM Informacja o spełnieniu warunków umowy przedwstępnej.
26,00
+0,77
2020-10-02
OPM Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
26,40
-1,52
2020-09-11
OPM P /: formularz raportu półrocznego
22,80
+1,75
2020-06-29
OPM Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 26.06.2020 r.
24,20
0,00
2020-06-26
OPM Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.
24,20
0,00
2020-06-26
OPM Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
24,20
0,00
2020-06-24
OPM Korekta raportu nr 4/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
23,60
0,00
2020-05-29
OPM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
24,00
+3,33
2020-05-07
OPM Q 1/2020: formularz raportu kwartalnego
21,80
0,00
2020-04-14
OPM Wpływ rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na działalność Emitenta.
22,40
0,00
2020-03-20
OPM R /: formularz raportu rocznego
22,00
0,00
2020-03-11
OPM Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji określonych dokumentów przez OPTeam S.A.
20,40
-6,86
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona
bDIPvOPX