Trwa ładowanie...
bDTtjMyd

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2011Q22011Q12010Q42010Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 49012 05125 63914 120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5194071 241563
Zysk (strata) brutto4443421 146460
Zysk (strata) netto3352831 116365
Przepływy netto-412487-1 8721 618
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5281 7952 078932
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-615-1 137-1 127-3 329
Przepływy netto z działalności finansowej731-171-2 8234 015
Aktywa razem42 10442 35252 3560
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 11023 69434 4920
Zobowiązania długoterminowe10 95710 97011 3590
Zobowiązania krótkoterminowe12 15312 72423 1330
Kapitał własny18 99418 65817 0940
Kapitał zakładowy7307307300
Liczba akcji (tys. szt.)7 300,007 300,007 300,007 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,602,562,340,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,040,150,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2010200920082007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów60 09860 18655 71958 496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6462 2141 8922 781
Zysk (strata) brutto2 3542 0661 7002 761
Zysk (strata) netto1 8601 3621 1492 196
Przepływy netto-233-382-275784
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 155-1 2762 0093 582
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-13 669-3 311-1 431-1 561
Przepływy netto z działalności finansowej12 2814 205-853-1 237
Aktywa razem52 35633 57825 99518 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 49220 77317 02010 744
Zobowiązania długoterminowe11 3591 5381 630597
Zobowiązania krótkoterminowe23 13319 23515 39010 147
Kapitał własny17 09412 1088 4677 268
Kapitał zakładowy730630550550
Liczba akcji (tys. szt.)7 300,006 300,006 300,006 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,341,921,341,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,260,220,180,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDTtjMyL