Notowania

EFEKT: strona spółki
2.12.2019, 20:24

EFK Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej p. Bogumiła Adamka rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 23 grudnia 2019 roku.
Pan Bogumił Adamek nie podał przyczyn rezygnacji.

Inne komunikaty